Thuế trước bạ ô tô 2022: Cách tính, quy trình và thời hạn nộp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 09 chỗ và ô tô điện chạy pin…

Mức thu lệ phí trước bạ thay đổi từ tháng 3/2022

Thuế trước bạ hay còn được gọi là lệ phí trước bạ, là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức có tài sản nằm trong viện phải chịu loại thuế này bắt buộc phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền khi đi đăng ký quyền sở hữu theo mức đã quy định.

2. Cách tính thuế trước bạ ô tô 2022 mới nhất

Thuế trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ %

Trong đó:

– Giá tính lệ phí trước bạ khi mua xe ôtô được Nhà nước quy định theo từng loại xe.

– Mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ (%) khi mua ô tô được tính căn cứ theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 quy định có bổ sung như sau:

Loại xe

Mức thu theo tỷ lệ %

Ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự.

2%

Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu.

(Lưu ý: HĐND tùy từng địa phương có thể điều chỉnh cao hơn trong một số trường hợp, tối đa không quá 50% mức quy định chung)

10%

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu.

Mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi.

2%

(Áp dụng thống nhất trên toàn quốc)

Với ô tô điện chạy pin

Miễn lệ phí lần đầu trong 03 năm, 02 năm tiếp theo mức thu bằng 50% so với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

3. Các loại hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị khi đi đóng phí trước bạ

 • Tờ khai thuế theo mẫu 02/LPTB
 • Bản sao giấy tờ mua bán, chuyển giao tài sản
 • Bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan công an
 • Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và chứng nhận bảo vệ môi trường do bên sản xuất cung cấp
 • Bản sao giấy tờ chứng nhận tài sản/chủ tài sản được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)

Bản sao:

 • Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước cùng Hộ khẩu (bên mua xe là cá nhân)
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh (bên mua là công ty tư nhân)
 • Giấy phép đầu tư (bên mua là công ty liên doanh nước ngoài).

4. Quy trình nộp thuế trước bạ

Điều kiện:

 • Đối với trường hợp nộp trực tuyến: có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và đã được liên kết với tài khoản ngân hàng
 • Đối với trường hợp nộp theo cách truyền thống: có tài khoản đã đăng ký dịch vụ thanh toán điện tử tại các ngân hàng, để nộp qua các ngân hàng này.

Các bước nộp thuế trước bạ:

 • Bước 1. Khai thuế tại cơ quan thuế hoặc qua Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 • Bước 2. Nộp thuế thông qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng hoặc truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tiến hành nộp thuế.
 • Bước 3. Nhân biên lai đã hoàn tất đóng thuế và kiểm tra lại thông tin trên biên lai.

5. Thời hạn và địa điểm đóng phí trước bạ

Thời hạn nộp phí trước bạ

 • Tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, được sửa đổi tại Điểm c Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thuế.

Địa điểm nộp phí trước bạ

 • Đối với cá nhân: Chi cục thuế Quận/Huyện nơi có hộ khẩu thường trú.
 • Đối với công ty/doanh nghiệp tư nhân: Chi cục thuế Quận/Huyện nơi có giấy phép đăng ký kinh doanh mới nhất.
 • Đối với công ty liên doanh/văn phòng đại diện nước ngoài/người nước ngoài: Cục thuế Quận/Huyện Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ngoài ra, có thể nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.