CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

– Để nhận thông tin ưu đãi mới nhất cho từng sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0934 477 030

– Cập nhật thông tin ưu đãi và các mẫu xe có sẵn tại Showroom hằng ngày trên Fanpage: Kia Bình Triệu 3S

ƯU ĐÃI CHO TỪNG DÒNG XE

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi mới nhất.

(*) Áp dụng cho từng dòng xe