CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

– Để nhận thông tin ưu đãi mới nhất cho từng sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0934 477 030

– Cập nhật thông tin ưu đãi và các mẫu xe có sẵn tại Showroom hằng ngày trên Fanpage: Kia Bình Triệu 3S

ƯU ĐÃI CHO TỪNG DÒNG XE

  • Giảm giá 30 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 30 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 20 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 55 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 50 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 20 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 35 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 40 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 20 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe

  • Giảm giá 10 triệu tiền mặt

(*) Áp dụng cho từng dòng xe